Rada Powiatu


Teresa Jadwiga Bartosiewicz
Przewodnicząca Rady
Zdjęcie osoby Teresa Jadwiga Bartosiewicz
Imię:
Teresa Jadwiga
Nazwisko:
Bartosiewicz
Tytuł:
Radna
Opis:
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa rolnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowości w Warszawie. Jest kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Radomiu, organizowała instytucję w Radomiu, jest jej szefem od początku funkcjonowania, czyli od 1992 roku. Była radną sejmiku Mazowsza I kadencji, radną Rady Miejskiej w Radomiu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Ewa Brzezińska
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Brzezińska
Tytuł:
radna
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Antoni Dzik
Imię:
Antoni
Nazwisko:
Dzik
Tytuł:
Radny
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121,
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Radny od 5 kadencji z Wolanowa. Przewodniczący Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członek Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Wykształcenie średnie. Wspólnie z żoną Marią prowadzi firmę usługowo - handlową oraz gospodarstwo rolno - rybackie o pow. 10 ha. Mają cztery córki w wieku szkolnym. Wolne chwile radny spędza najczęściej na działaniach społecznych, interesuje się hodowlą ryb. Jest Komendantem OSP w Wolanowie i Prezesem Spółek Wodnych. Dyżur: Wolanów ul. Opoczyńska 10, cały tydzień, tel. kom. 607 171 856

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Zbigniew Dziubasik
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Dziubasik
Tytuł:
Radny
Email:
zbyszekdziubasik@o2.pl
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Radny z okręgu miasto Pionki i gmina Pionki od 1998r przez cztery kolejne kadencje.

W obecnej V kadencji Rady Powiatu pracuje w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W IV kadencji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Zatrudniony w Regionie Ziemia Radomska NSZZ "Solidarność", od 2000r pełni tam funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu a także sekretarza i skarbnika. Interesuje się polityką i sprawami społecznymi, historią, muzyką. Żonaty, troje dzieci, dwoje wnuczków. Jest domatorem, wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi, lubi czytać. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 13 grudnia 1981r internowany. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczony również Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, medalami: Zasłużony dla Powiatu Radomskiego i Zasłużony dla Miasta Pionki. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, oraz Rady Społecznej przy SPZZOZ w Pionkach. Dyżur: Pionki ul. Sienkiewicza 40, środa 19:00 - 20:00 tel. kom. 607 734 731
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Łukasz Grzegorz Figura
Imię:
Łukasz Grzegorz
Nazwisko:
Figura
Tytuł:
Radny
Opis:

Łukasz Grzegorz Figura. Z żoną Barbarą i synem Szymonem mieszka w miejscowości Sołtyków w gminie Skaryszew. Posiada wykształcenie wyższe, magisterskie, dodatkowo uzupełniał swoją wiedzę na studiach z zakresu administracji, finansów publicznych oraz pisania projektów unijnych.


Zawodowo pracował w prywatnych firmach, a od 2012 pracuje w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Reprezentuje Wojewodę Mazowieckiego w Radzie Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie. W latach 2010-2014 Radny Rady Miejskiej w Skaryszewie. Uzyskał mandat Radnego Powiatowego z okręgu Skaryszew, Wierzbica, Kowala. W obecnej kadencji Rady Powiatu został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów. Jest do dyspozycji mieszkańców po wcześniejszym umówieniu się: tel. 505 648 098, e-mail: lukaszfigura@vp.pl.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wincenty Florian Lipka
Wiceprzewodniczący Rady
Zdjęcie osoby Wincenty Florian Lipka
Imię:
Wincenty Florian
Nazwisko:
Lipka
Tytuł:
Radny
Opis:

Wincenty Lipka, urodził się w Kozłowie, tu także ukończył szkołę podstawową. Dalszą edukację rozpoczął w Radomiu, ZSZ Nr 2 i Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Po maturze odbył 3-letnią służbę wojskową w Marynarce Wojennej w tym 2 lata na Akademii Marynarki Wojennej.

Dalszą naukę kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, studia podyplomowe Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej.

W Lublinie ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami.

Mam ukończone również Studium Pomocy Psychologicznej, Szkołę Praw Człowieka i Sztukę Negocjacji.

Pracował na stanowiskach; brygadzisty, kierownika, wójta, prezesa spółdzielni mieszkaniowej, sekretarza urzędu gminy.

Żonaty od ponad 35 lat, żona, dwie dorosłe córki i dwóch wspaniałych wnuków Miłosz i Igor.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Teresa Majkusiak
Imię:
Teresa
Nazwisko:
Majkusiak
Tytuł:
Radna
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Radna od czterech kadencji, w III i IV Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rewizyjnej. Wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Skaryszewie. Działaczka ruchu spółdzielczego i bankowości spółdzielczej. Odznaczona wieloma medalami państwowymi i zawodowymi. Obecnie jako prezes Zarządu kieruje stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt". Emerytka, 3 dzieci, 6 wnucząt. Interesuje się ekonomią i socjologią. Pasje - podróże, ogród, dom i dla odreagowania stresów robótki ręczne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Marzena Izabela Murawska
Zdjęcie osoby Marzena Izabela Murawska
Imię:
Marzena Izabela
Nazwisko:
Murawska
Tytuł:
Radna
Opis:
Marzena Izabela Murawska
Radna z Pionek, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu. W latach 2006 - 2010 radna RM w Pionkach, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.
Ukończyła studia wyższe magisterskie - filologia polska, studia podyplomowe w zakresie ewaluacji i egzaminowania, wychowania do życia w rodzinie, kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą.
Pracuje w PGz OI nr 2 w Pionkach, pełni funkcję doradcy metodycznego MSCDN Wydział w Radomiu. Jest edukatorem, ekspertem ds. awansu zawodowego i przewodniczącą zespołu egzaminatorów.
Pełni funkcję wiceprezesa w TPD w Pionkach, członka Stowarzyszenia Pro - IMPULS oraz sekretarza w KPH ZHR.
Autorka projektów edukacyjno - wychowawczych dofinansowanych z Województwa Mazowieckiego.
Prywatnie - mężatka, mąż Sławomir pracuje w CKZiU, córka Magdalena studiuje na UKSW.
Hobby to wyprawy dalekie i bliskie.
Proszę o maile od mieszkańców na adres doradcypionki@wp.pl oraz wyrażanie opinii na facebooku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Tadeusz Nowicki
Wiceprzewodniczący Rady
Zdjęcie osoby Tadeusz Nowicki
Imię:
Tadeusz
Nazwisko:
Nowicki
Tytuł:
Radny
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Tadeusz Nowicki urodzony 22 września 1941r. w miejscowości Sucha gmina Pionki. Wykształcenie wyższe mgr nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radnym powiatu radomskiego nieprzerwanie od 1998 roku z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bieżącej kadencji wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Miejsko - Gminnego OSP w Pionkach i Prezesem OSP w swojej rodzinnej wsi Sucha. Pełni także społecznie funkcje w Polskim Związku Łowieckim i Polskim Związku Pszczelarskim.

Jako wieloletni radny powiatu między innymi wydatnie przyczynił się do rozpoczęcia budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Pionkach, zmodernizowania i powstania nowych dróg na terenie miasta i gminy Pionki.

Żona Maria - emerytowany Dyrektor Szkoły, z którą w 2015 roku obchodzić będzie 50 - lecie szczęśliwego związku małżeńskiego.

Córka Agata - magister pedagogiki - Dyrektor Generalny Niepublicznych Placówek Oświatowych w Warszawie.

Syn Paweł - magister informatyki - Dyrektor dużej polskiej informatycznej spółki akcyjnej w Warszawie.

Wnuki Maciej - prawnik, Bartek - student prawa, Julia - studentka pedagogiki i zarządzania, Zuzia i Maja uczennice gimnazjum.

Sucha 22, w miejscu zamieszkania przyjmuje zainteresowanych na bieżąco.

tel. kom. 600 200 307

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Ewa Pasternak
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Pasternak
Tytuł:
Radna
Opis:

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Lekarz internista, specjalista Medycyny Rodzinnej i Reumatologii. Od 32 lat mieszka i pracuje w Iłży. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika GSPZPOZ w Iłży, w którym pracuje także jako lekarz rodzinny. Prywatnie mężatka, dwoje dzieci, czworo wnucząt.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  26‑11‑2014 09:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  26‑11‑2014 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2016 13:02:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie