Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Dział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-14

Nazwa procesu
KP-19 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Radomskiego

Nazwa pełna
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U.Nr 175, poz.1459 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. Nr 98 , poz. 1071 z 2000r. z późn.zm.)

Wymagane dokumenty
 

1. Wniosek
2. Załączniki:

  • Oryginał odpisu z księgi wieczystej
  • Kserokopia aktu notarialnego lub decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego
  • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości lub w przypadku braku planu decyzja o warunkach zabudowy- dotyczy nieruchomości niezabudowanych
  • Kserokopia decyzji na mocy której nastąpiła zabudowa gruntu lub kserokopia decyzji ustalającej podatek od nieruchomości - dotyczy nieruchomości zabudowanych


Opłaty

Koszt wykonania operatu
Za wartość przekształcenia wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Oddział Gospodarki Nieruchomościami Nierolnymi,
ul. Graniczna 24, pok.303, 305,
tel. (048) 36-55-801 wew. 408 lub 409

w godzinach pracy urzędu

 

Miejsce złożenia dokumentacji: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Kancelaria pok.21 (parter)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Termin odpowiedzi
Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się :

  • w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
  • w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Powiatu Radomskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi

Termin składania wniosków upływa z dniem 31.12.2012r.

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  10‑10‑2013 08:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:22:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie