Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


Dział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-26

Nazwa procesu
KP-26 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Nazwa pełna
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.10. 193.1287 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. 2 egzemplarze projektu usytuowania projektowanych sieci (przyłączy) na kopii aktualnej mapy zasadniczej

3. Orientacja w skali 1:10000

4. Dla wszystkich sieci uzbrojenia terenu i przyłączy znajdujących się w pasach drogowych uzgodnienie z właściwym miejscowo zarządcą dróg

5. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy (w przypadku gdzie nie obowiązują szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego)

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w przypadku terenów gdzie obowiązują miejscowe szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego

7. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających sieciami

Miejsce składania dokumentów

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok.108

Miejsce odbioru dokumentów

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108

1) w poniedziałek w godzinach od 730 do 1600

2) od wtorku do czwartku w godzinach od 730 do 1530

3) w piątek w godzinach od 730 do 1500

Opłaty

Pobranie - przed koordynowaniem sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Wysokość - zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Sposób zapłaty:

- Gotówka w kasie Starostwa Powiatowego ul. Graniczna 24, pok. 208 w godzinach od 800 do 1400

- Wpłata na konto Starostwa Powiatowego w Radomiu Nr 53 1610 1322 2109 6500 2072 0007

Termin załatwienia spraw y

1. Zgodnie z ark.35 § 3 KPA

Forma załatwienia sprawy

1. Potwierdzenie przyjęcia wniosku

2. Zawiadomienie o terminie narady

3. Adnotacja z informacją, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej

4. Odpis protokołu narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2017 11:21:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie