Wykonywanie wypisów i wydawanie informacji z rejestru


Dział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-28

Nazwa procesu
KP-26 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Nazwa pełna
Wykonywanie wypisów i wydawanie informacji z rejestru

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 tekst jednolity ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2006 Nr 225r., poz. 1635 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U z 2014r. poz. 917)


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków - wzór wniosku - załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U z 2014r. poz. 917).

Wniosek składa właściciel, osoba fizyczna lub prawna, w której władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które mają interes prawny w tym zakresie.


Opłaty

 • wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego z 1 jednostki rejestrowej gruntów - 40.00 PLN
 • wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego z 1 jednostki rejestrowej gruntów - 50.00 PLN
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego z 1 jednostki rejestrowej gruntów - 24.00 PLN
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego z 1 jednostki rejestrowej gruntów - 30.00 PLN
 • wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego z 1 jednostki rejestrowej budynków albo z 1 jednostki rejestrowej lokali - 25.00 PLN
 • wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego z 1 jednostki rejestrowej budynków albo z 1 jednostki rejestrowej lokali - 30.00 PLN
 • wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego z 1 pozycji kartoteki budynków albo z 1 pozycji kartoteki lokali - 15.00 PLN
 • wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego z 1 pozycji kartoteki budynków albo z 1 pozycji kartoteki lokali - 20.00 PLN
 • Zgodnie z art. 40 d, ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 • Opłaty wnoszone są na konto Starostwa Powiatowego w Radomiu w kasie - pok.133 lub ul. Graniczna 24 pok. 208 oraz w ING Bank Śląski S.A. nr 44 1050 1793 1000 0090 3054 1586 .
  Druk opłaty dostępny jest w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 206, I piętro.
 • Wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres dokonywane jest odpłatnie.
 • Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) .

 • Miejsce załatwienia sprawy

 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Oddział Geodezji i Kartografii, ul. Graniczna 24, pok. 206, I piętro, tel. (048) 36-55-801 wew. 406 w godzinach pracy urzędu
  Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

  Termin odpowiedzi
  14 dni

  Tryb odwoławczy
  W zakresie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W zakresie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi służy skarga do Sądu Administracyjnego

  Uwagi
 • Wnioskodawca może wystąpić o wykonanie wypisu wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany w rejestrze ewidencji gruntów w przypadku, gdy konieczne jest wprowadzenie stosownej zmiany przed wykonaniem tego wypisu. Termin wykonania wypisu wynosi wówczas 7 dni od dnia wprowadzenia zmiany. W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.
 • Odbiór wypisu może być dokonany osobiście przez wnioskodawcę w pok. 206 w uzgodnionym przy składaniu wniosku terminie.
 • Przy składaniu wniosku należy wskazać miejsce odbioru dokumentów. Wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres dokonywane jest odpłatnie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
450KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2015 09:05:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie