Zwrot wywłaszczonych nieruchomości


Dział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-36

Nazwa procesu
KP-19 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Radomskiego

Nazwa pełna
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. Nr. 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości składa poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.
Załączniki:

  1. dokument na podstawie którego nieruchomości została wywłaszczona (decyzja, akt notarialny, zarządzenie),
  2. dokument na podstawie którego ustalono i wypłacono odszkodowanie za wywłaszczona nieruchomość (decyzja, akt notarialny),
  3. mapę zasadniczą w skali 1:500, mapę orientacyjną w skali 1:10 000 z oznaczeniem numeru i zaznaczeniem granicy działki będącej przedmiotem zwrotu,
  4. postanowienie sadowe o nabyciu praw do spadku po byłym właścicielu wywłaszczonej nieruchomości, w przypadku jeśli wniosek składa spadkobierca.


Opłaty

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Oddział Gospodarki Nieruchomościami Nierolnymi,
ul. Graniczna 24, pok.303, 305,
tel. (048) 36-55-801 wew. 408 lub 409

w godzinach pracy urzędu

 

Miejsce złożenia dokumentacji: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Kancelaria pok.21 (parter)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Termin odpowiedzi
Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy
Odwołanie służy stronie ( stronom) do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o zwrocie.

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  10‑10‑2013 09:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 11:35:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie