Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji pozwolenia


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-5

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji pozwolenia

Podstawa prawna
Art. 37 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.) oraz art. 162, § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek (musi zawierać nazwę i adres wniskodawcy, numer, znak sprawy, datę wydania i nazwę organu administracyjnego wydającego pozwolenie na budowę, opis przyczyny wygaśnięcia pozwolenia).
  • Dziennik budowy do wglądu
  • Oświadczenie inwestora o terminie ostatnich robót na budowie lub o nie rozpoczęciu budowy (może być na wniosku)


Opłaty

Brak opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy
Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

 

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy
Ewentualne odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pok. 021. Odwołanie nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej.

Uwagi
Potrzeba wystąpienia o decyzję stwierdzającą wygaśnięcie wydanej wcześniej decyzji o pozwoleniu na budowę występuje najczęściej w sytuacji, gdy inwestor zamierza budować w miejscu, w którym jest zaprojektowany inny obiekt budowlany posiadający ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:49:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie