Wydanie zarejestrowanego dziennika budowy


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-8

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Wydanie zarejestrowanego dziennika budowy

Podstawa prawna
Art. 45 ust.1 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Kod RWA
7351

Opis, forma załatwienia
Wydanie zarejestrowanego dziennika budowy

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie dziennika budowy ( musi zawierać dane wnioskodawcy i nazwę organu wydającego pozwolenie na budowę oraz jego numer i datę wydania)

  • Zeszyt dziennika budowy zgodny z wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.z 2002r., nr 108, poz. 953 z późn. zmian.)


  • prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę (do wglądu)
     


Formularze

druk BA8 - wniosek o dziennik budowy (zalecany)

Opłaty
Wydanie dziennika budowy nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie (np. występowanie przez pełnomocnika)

Miejsce załatwienia sprawy
Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, Sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój 203, tel: 048 36-55-801 w. 140 - w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 16:00 - od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

Jednostka odpowiedzialna
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi


Tryb odwoławczy
Odwołanie nie przysługuje.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2018 12:54:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie