Zaświadczenie o samodzielności lokalu


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-14

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Podstawa prawna
Art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U.z 2000r., nr 80, poz.903) o własności lokali oraz art. 217 par. 1 i par. 2 pkt. 1 Kodeksu postępowania admini-stracyjnego

Wymagane dokumenty
1. Wniosek (musi zawierać: nazwę i adres wnioskodawcy, adres lokalu).

2. Uproszczona inwentaryzacja lokalu i przyległych pomieszczeń komunikacji zawierająca: krótki opis techniczny budynku, położenia lokalu i jego wyposażenia w instalacje oraz wykonany w odpowiedniej skali szkic lokalu i drogi komunikacyjnej z lokalu na przyległy teren.
W przypadku budynku innego niż mieszkalny wielorodzinny należy załączyć plan sytuacyjny nieruchomości w skali od 1:500 do 1:2000.
Opis i szkic winien jednoznacznie wskazywać granice lokalu graficznie i umożliwiać również opisowe jego wskazanie a także umożliwiać sprawdzenie samodzielności lokalu oraz możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
W tym celu opis i szkic winien oprócz informacji w/w zawierać co najmniej: wykaz pomieszczeń w lokalu z podaniem ich funkcji użytkowej, powierzchnię użytkową lokalu, wskazanie położenia ścian, drzwi oraz okien, wysokość pomieszczeń lokalu.
W przypadku, gdy wymienione wyżej informacje nie pozwalają domniemywać o możliwości użytkowania lokalu zgodnie z podanym przez wnioskodawcę przeznaczeniem inwentaryzacja winna zawierać również opis techniczny wykończenia lokalu i jego stanu technicznego lub opinię osoby posiadającej uprawnienia budowlane o możliwości użytkowania lokalu zgodnie z podanym we wniosku przeznaczeniem.Formularze

Nie ma ustalonych wzorów

Opłaty
Opłata skarbowa 17 zł . Zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych są zwolnione z opłat skarbowych. Podmioty zwolnione ustawowo z opłaty skarbowej również jej nie wnoszą.

Miejsce załatwienia sprawy
Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

 

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1500


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
7 dni

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:54:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie