Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-11

Nazwa pełna
Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Podstawa prawna
Art. 31 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006., Nr 156 poz. 1118 z późn. zmian.)

Kod RWA
7352

Wymagane dokumenty


 • zgłoszenie robót rozbiórkowych

   

 • zgoda właściciela obiektu, jeżeli nie jest nim zgłaszający
   

 • szkic usytuowania obiektu budowlanego, (wskazana kopia mapy 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem)
   

 • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami,
   

 • w zależności od sytuacji - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
   


Formularze
 • druk BA11 - zgłoszenie robót rozbiórkowych (zalecany)

  Opłaty

  Zgłoszenie wykonania robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie (np. występowanie przez pełnomocnika)  Miejsce załatwienia sprawy
  Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
  tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
  Fax: +48(048)3655807


  - w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
  - od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530  Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Budownictwa i Architektury

  Termin odpowiedzi

  Starosta nie ma obowiązku odpowiedzi. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.


  W przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia biegu terminu zostaje zawieszony na czas od wydania postanowienia o uzupełnieniu do czasu uzupełnienia zgłoszenia, nie dłużej jednak, niż do dnia oznaczonego w postanowieniu jako ostateczny na uzupełnienie braków lub nieprawidłowości.  Tryb odwoławczy

  Ewentualne odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pokój nr 021.


  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.  Uwagi

  Dokumenty wystawione przez inne organy i jednostki należy dołączyć do wniosku jako czytelne i wiarygodne kopie z oryginałów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub wystawiającego lub uprawniony organ.


  Zaleca się zachowanie potwierdzenia złożenia zgłoszenia w kancelarii Starostwa w celu ewentualnego przedstawienia organom kontrolującym wykonywane lub wykonane roboty budowlane (rozbiórkowe).  Pliki do pobrania
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 11:02:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie