Wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa


Wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

19‑09‑2013 13:29:00
Dział tematyczny

Sprawy Społeczne

Numer karty usług
KU-4

Nazwa procesu
KP-5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

Podstawa prawna

  • art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.), 

  • rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r., Nr 249, poz.1866), 

  • art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),


Wymagane dokumenty

  • wniosek do Starosty Radomskiego o wyrażenie zgody na sprowadzenie zwłok lub szczątków,
  • postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że nie sprzeciwia się sprowadzeniu zwłok,
  • oświadczenie o stopniu pokrewieństwa w stosunku do zmarłego,
  • oświadczenie o chorobie zakaźnej.
  • akt zgonu przetłumaczony na język polski.


Opłaty

Nie podlega opłatom skarbowym - ustawa o płacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz.U. z 2015 poz. 783)

Miejsce załatwienia sprawy

Pokój Nr 233 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

te. 48 365 58 01 w. 184
- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Termin odpowiedzi
W przypadku dostarczenia kompletu dokumentów niezwłocznie

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Starosty Radomskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Brak dodatkowych opłat.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Oświadczenie
19‑09‑2013 13:31:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Podanie

20‑04‑2017 09:45:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie o chorobie zakaźnej

20‑04‑2017 09:47:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  19‑09‑2013 13:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  19‑09‑2013 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2017 09:48:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie