Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej


Dział tematyczny

Sport, Kultura

Numer karty usług
KU-2

Nazwa procesu
KP-23 Ewidencja klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

Nazwa pełna
Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej.

  Kod RWA
  4221,4222

  Wymagane dokumenty
  • wniosek z prośbą o wykreślenie z rejestru uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej z informacją o zakończeniu likwidacji klubu/stowarzyszenia;
  • protokół z walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
  • uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia;
  • uchwała o wyznaczeniu likwidatora(ów) (jeżeli jest niezbędna);
  • uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu/stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania majątku;
  • lista obecności członków zgromadzonych podczas walnego zebrania członków (zebrania delegatów).


   Opłaty
   10 zł za wydanie decyzji na podstawie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej 

   Miejsce załatwienia sprawy
   Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

   Jednostka odpowiedzialna
   Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

   Termin odpowiedzi
   przy prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentach w terminie do 30 dni w formie decyzji administracyjnej, w innych przypadkach według ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

   Tryb odwoławczy
   od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Powiatu Radomskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   Uwagi

   Sposoby likwidacji klubów/stowarzyszeń:
   Na podstawie uchwały, podjętej przez walne zebranie członków (zebranie delegatów).
   Likwidatorami są członkowie zarządu, jeżeli statut lub w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (delegatów) nie stanowi inaczej.


   Odbiór dokumentów
   przesłanie pocztą za dowodem doręczenia lub odbiór w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Radomiu, pok. 106 przez likwidatorów określonych w statucie klubu/stowarzyszenia lub likwidatorów określonych w uchwale o rozwiązaniu klubu/stowarzyszenia.
    

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  24‑10‑2013 12:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  24‑10‑2013 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2018 08:36:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie