Komunikaty


Komunikat z załącznikamiOgłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

02‑07‑2018 12:38:29

Starosta Radomski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach:

  1. Sukowska Wola, gm. Przytyk, działka ewidencyjna nr 39,
  2. Dąbrówka Podłężna, gm. Zakrzew, działka ewidencyjna nr 121.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego zawiadamiające o wszczęciu na wniosek z dnia 01.06.2018r. złożony przez Wójta Gminy Pionki postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-gowej , polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Czarna , obręb Czarna na terenie gminy Pionki

27‑06‑2018 09:22:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w części uchylonej decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Janów na terenie gminy Skaryszew

26‑06‑2018 13:26:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Podgajek Wschodni gmina Przytyk, oznaczonej jako działka Nr 82 o powierzchni 0,2483 ha

22‑06‑2018 11:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy słupów linii elektroenergetycznej 220 kV Kozienice - Rożki

19‑06‑2018 11:32:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Wielogóra gmina Jedlińsk, oznaczonej jako działki ewidencyjne NrNr: 171, 189 oraz w obrębie Dąbrówka Podłężna gmina zakrzew, oznaczonej jako działka Nr 345

30‑05‑2018 12:02:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Sałki obręb Sałki i obręb Sucha na terenie gminy Pionki , odcinek o długości L= 359,55 mb

18‑05‑2018 11:13:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Kłonowiec Kurek gmina Skaryszew powiat radomski województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 138 o powierzchni 0,21 ha

10‑05‑2018 12:37:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Starosty Radomskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej we wsi Seredzice gmina Iłża powiat radomski województwo Mazowieckie

08‑05‑2018 10:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Starosty Radomskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej we wsi Goryń gmina Jastrzębia powiat radomski województwo Mazowieckie

08‑05‑2018 10:06:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 86 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  14‑12‑2004 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: bjarzebski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2018 12:48:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive