Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Radomiu jest Starosta Radomski, z siedzibą
  w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922), w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Starosty Radomskiego.

Starosta Radomski, Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 24.06.2015r., powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz jego zastępcę.

Pracownik powołany na stanowisko:

ABI: Beata Kiełbania – Kubik

Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, pok. 124 

tel. 48 36-55-801  (wew. 181); 48 340-40-64 (wew.181)

e-mail: bkubik@spradom.eu

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy m.in.: zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych,
 • nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych,
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • dokonanie, we wskazanym przez GIODO terminie, sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania sprawdzenia Generalnemu Inspektorowi za pośrednictwem administratora danych.
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Szczegółowe informacje dot. zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji znajdują
się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Radomiu (zakładka – Statut
i Regulamin).

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu

10‑12‑2015 12:14:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2017 08:48:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive