XXIII sesja Rady Powiatu 30 marca 2017r.


projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedłożonej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – druk Nr 1/XXIII/17

27‑03‑2017 10:00:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu za 2016 rok – druk Nr 2/XXIII/17

27‑03‑2017 10:02:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie sprawozdania dotyczącego realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 roku przedłożonego przez Zarząd – druk Nr 3/XXIII/17

27‑03‑2017 10:04:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/XX//2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok – druk Nr 4/XXIII/17

27‑03‑2017 10:05:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jedlance gmina Jedlińsk, oznaczoną jako działka Nr 426/23, stanowiącą własność Powiatu Radomskiego – druk Nr 5/XXIII/17

27‑03‑2017 10:06:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie określenia zadań na 2017 rok, na które przeznacza się, przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk Nr 6/XXIII/17

27‑03‑2017 10:07:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży – druk Nr 7/XXIII/17

27‑03‑2017 10:07:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatu Radomskiego – druk Nr 8/XXIII/17

27‑03‑2017 10:09:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Pionki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Reja i ulicy Willowej w Pionkach” – druk Nr 9/XXIII/17

27‑03‑2017 10:10:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

projekt uchwały Powiatu w Radomiu w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i włączenia w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach – druk Nr 10/XXIII/17

27‑03‑2017 10:11:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  23‑03‑2017 12:02:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2017 10:17:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive