Ochrona danych osobowych (RODO)


Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Radomiu jest Starosta Radomski, z siedzibą w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, tel. 48 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000),
  w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione
  na podstawie przepisów prawa.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
 5. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Starosta Radomski, Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 21.05.2018 r., powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

Inspektor Ochrony Danych – IOD:

 

Beata Kiełbania – Kubik

Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124 

tel. 48 36-55-801  (wew. 181); 48 340-40-64 (wew.181)

e-mail: bkubik@spradom.eu

Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art.39 RODO należy m.in.:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35.
 4. Współpraca z organem nadzorczym.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
   w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst
i cele przetwarzania.

Do pobrania REJESTR w wersji do odczytu PDF

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu

10‑12‑2015 12:14:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2018 09:11:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie