Biuro rzeczy znalezionych

dla terenu powiatu radomskiego ziemskiego (bez miasta Radom) pok. 101 - czynne w godzinach pracy urzędu

Działalność Biura Rzeczy Znalezionych jest prowadzona na podstawie przepisów o rzeczach znalezionych (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.). Biuro działa w strukturach Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radomiu i jest czynne w godzinach jego pracy. Biuro jest odpowiedzialne za przyjmowanie i przechowywanie przedmiotów odnalezionych na terenie powiatu radomskiego oraz poszukiwanie ich właścicieli.

Warto wiedzieć, że:

·        Jeśli znaleźliśmy jakiś przedmiot w budynku publicznym, budynku wspólnotowym lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności czy też środkach transportu publicznego, musimy oddać go zarządcy budynku, pomieszczenia albo transportu publicznego.

·        Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych – wówczas znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Nie może jednak odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

·        Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie powinna oddać znalezioną rzecz najbliższej jednostce Policji, a w przypadku znalezisk niebezpiecznych zawiadomić o miejscu ich odnalezienia. Jeśli inne przedmioty są odnoszone przez znalazcę na posterunek policji, to ostatecznie trafiają stamtąd do Biura.

Odbiór rzeczy znalezionych

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy jest ona nieznana lub nie ma możliwości jej wezwania, a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej przez 1 rok, licząc od daty znalezienia. Jeśli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5 tysięcy zł, Biuro zamieszcza również stosowne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Jeśli znaleziony przedmiot nie zostanie odebrany przez właściciela w ciągu roku od dnia doręczenia mu wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy (w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie). Gdy rzecz pozostanie nieodebrana, jej właścicielem staje się Powiat Radomski.

 

Wykaz rzeczy przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych od 2018 r.

Wydział Organizacji i Nadzoru, Kancelaria - pokój 101 (I piętro), tel. (48) 36 55 801

L.p.

Imię,nazwisko i adres znalazcy

Opis, numery, oznakowania rzeczy

Data przyjęcia rzeczy do Biura

Upływ terminów przechowywania

Miejsce znalezienia rzeczy

Data wydania rzeczy (osobie uprawnionej, znalazcy lub przejścia na własność powiatu)

1.

osoba fizyczna

rower

12.12.2018

12.12.2020

Maków

 

2.

osoba fizyczna

telefon komórkowy

26.06.2019

26.06.2021

Kowala

 

3.

osoba fizyczna

telefon komórkowy

29.04.2020

29.04.2022

Chwałowice/ Iłża

 

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  27‑06‑2015 16:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  27‑06‑2015 16:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2020 10:51:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie