Biuro rzeczy znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych w Radomiu  znajduje się w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, parter - pok. 023. Telefon kontaktowy – 48 36 55 897 fax: 48 365 58 07 (dotyczy rzeczy znalezionych w granicach powiatu radomskiego (bez miasta Radom) – Biuro działa w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 187 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Radomskiego z dni 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania  w Starostwie Powiatowym w Radomiu Biura Rzeczy Znalezionych oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania.

Warto wiedzieć, że:

·        Jeśli znaleźliśmy jakiś przedmiot w budynku publicznym, budynku wspólnotowym lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności czy też środkach transportu publicznego, musimy oddać go zarządcy budynku, pomieszczenia albo transportu publicznego.

·        Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych – wówczas znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Nie może jednak odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

·        Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie powinna oddać znalezioną rzecz najbliższej jednostce Policji, a w przypadku znalezisk niebezpiecznych zawiadomić o miejscu ich odnalezienia. Jeśli inne przedmioty są odnoszone przez znalazcę na posterunek policji, to ostatecznie trafiają stamtąd do Biura Rzeczy Znalezionych.

Odbiór rzeczy znalezionych

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy jest ona nieznana lub nie ma możliwości jej wezwania, a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej przez okres dwóch  lat, licząc od daty znalezienia. Jeśli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5 tysięcy zł, Biuro zamieszcza również stosowne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Jeśli znaleziony przedmiot nie zostanie odebrany przez właściciela w ciągu roku od dnia doręczenia mu wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy (w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie). Gdy rzecz pozostanie nieodebrana, jej właścicielem staje się Powiat Radomski.

Wykaz rzeczy przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych od 2018 r.

Wydział Organizacji i Nadzoru, Kancelaria - pokój 23 (parter), tel. (48) 36 55 801

L.p.

Imię,nazwisko i adres znalazcy

Opis, numery, oznakowania rzeczy

Data przyjęcia rzeczy do Biura

Upływ terminów przechowywania

Miejsce znalezienia rzeczy

Data wydania rzeczy (osobie uprawnionej, znalazcy lub przejścia na własność powiatu)

1.

osoba fizyczna

rower

12.12.2018

12.12.2020

Maków

 

2.

osoba fizyczna

telefon komórkowy

26.06.2019

26.06.2021

Kowala

 

3.

osoba fizyczna

telefon komórkowy

29.04.2020

29.04.2022

Chwałowice/ Iłża

 

 

4.

osoba fizyczna telefon komórkowy 22.04.2021 22.04.2023 Jasieniec Iłżecki Górny

 

 

5.

osoba fizyczna telefon marki Xiaomi Redmi model: M1901F7G, kolor czarny 07.09.2021 07.09.2023 Jasieniec Iłżecki Górny

 

 

 

 

6.

osoba fizyczna Telefon komórkowy Samsung

 

27.09.2022

 

27.09.2022

   

 

7.

 

osoba fizyczna

 

telefon komórkowy

 

08.02.2023

 

08.02.2025

 

Iłża

 

 

8.

 

osoba fizyczna

 

telefon komórkowy

 

08.02.2023

 

08.02.2025

 

Iłża

 

 

9.

 

osoba fizyczna

 

telefon komórkowy Samsung Galaxy JS

 

13.03.2023

 

13.03.2025

 

Wierzbica ul. Leśna

 

 

 

 

10.

 

osoba fizyczna

 

Wiatrówka marki UMAREX-CPS

 

29.03.2023

 

29.03.2025

 

Trablice/ Kowala

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
719KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  27‑06‑2015 16:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  27‑06‑2015 16:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2023 09:55:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie