Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) w Starostwie Powiatowy w Radomiu została uruchomiona

Skrytka ePUAP: /spradom/skrytka


mająca na celu obsługę dokumentów elektronicznych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Radomiu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę ePUAP - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu mieszczącej się przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w pokoju nr 021 na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1.44 Mb,
  • pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
  • płyta CD-RW,

z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Radomiu (akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe):

 1. Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:
  • txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne;
  • xls - arkusze kalkulacyjne;
  • gif, tif (tiff), jpg (jpeg) - dokumenty graficzne;
  • zip, rar, arj - do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być:
  • podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
  • wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania,

Uwagi:
Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.
W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  15‑05‑2008 14:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  15‑05‑2008 14:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2017 08:45:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie