Ochrona danych osobowych (RODO)


Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124

tel. (48) 36-55-801  wew. 181;  (48) 340-40-64  wew.181

e-mail: bkubik@spradom.eu

3.  Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e zgodnie z  ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustaw szczególnych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Starosta Radomski, Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 21.05.2018 r., powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

Inspektor Ochrony Danych – IOD:

 

Beata Kiełbania – Kubik

Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124 

tel. 48 36-55-801  (wew. 181); 48 340-40-64 (wew.181)

e-mail: bkubik@spradom.eu

Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art.39 RODO należy m.in.:

  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35.
  4. Współpraca z organem nadzorczym.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
     w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst
i cele przetwarzania.

 

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Data ostatniej aktualizacji:
29‑04‑2019 12:09:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie