Komunikaty


Obwieszczenie o wydani decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , oznaczonej jako działka nr 656 położonej w miejscowości Jedlińsk gmina Jedlińsk, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac budowlano - montażowych związanych z przebudową linii napowietrznej średniego napięcia 15kV

20‑08‑2019 10:34:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Grabina gmina Kowala oznaczonej jako działka Nr 690 i 688/2, mającej nieregulowany stan prawny przez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac związanych z przebudową istniejącej na nieruchomości napowietrznej linii energetycznej SN

19‑08‑2019 12:45:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej w związku z realizacją inwestycji pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice"

06‑08‑2019 14:18:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 lipca 2019r w sprawie "Budowy zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno-biofiltracyjnym"

06‑08‑2019 09:21:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej wewnętrznej bez przejazdu w miejscowosci Adolfin, gmina Pionki

05‑08‑2019 12:41:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę odcinka istniejącego rowu melioracyjnego poprzez jego zabudowę rurociągem oraz likwidację urządzenia wodnego - urządzenia melioracji wodnych - istniejącego ziemnego stawu rybnego na działkach o nr 115/1 i 115/8 obręb 003-Błonie, gmnia Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie

02‑08‑2019 09:05:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Jedlińsk, gmina Jedlińsk oznaczonej jako działka Nr 656

31‑07‑2019 14:31:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów z wyłączeniem obwodnicy Radomia

30‑07‑2019 13:57:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Sołtyków, gmina Skaryszew, oznaczonej jako działka Nr 299/2

30‑07‑2019 10:41:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Sołtyków, gmina Skaryszew, oznaczonej jako działka Nr 299/2

30‑07‑2019 10:37:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 201 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  14‑12‑2004 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: bjarzebski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑12‑2004 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2019 10:38:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie