Komunikaty


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Sołtyków, gmina Skaryszew oznaczonej jako działka Nr 299/2

18‑06‑2019 11:36:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Sołtyków, gmina Skaryszew oznaczonej jako działka Nr 299/2

18‑06‑2019 11:32:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kłonówkę (Muchę) zlokalizowanego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 733 w obrębie działek nr: 171, 107/3, 83, 86, 99/8 obręb 0023 Zakrzówek Wieś gm. Kazanów, powiat zwoleński, woj. mazowieckie. 2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kłonówki (Muchy) w obrębie działek o nr. ewid. 83, 86, 99/8 170, 107/3, 171 obręb 0023 Zakrzówek Wieś gm.; Kazanów, powiat zwoleński, woj. mazowieckie obiektu mostowego wraz z umocnieniem skarp i koryta rzeki.

18‑06‑2019 08:04:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości:o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Grabina gmina Kowala, oznaczonej jako działki ewidencyjne NrNr 690 i 668/2 polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej SN w m.Bukowiec gmina Kowala/Skaryszew - RE Radom

13‑06‑2019 11:24:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie: 1. Kamińsk gmina Jedlińsk, oznaczonej jako działki ew. NrNr 123, 124, 192, 193 i 152. 2. Wsola gmina Jedlińsk, oznaczonej jako działka ew. Nr 121/2. 3. Piastów gmina Jedlińsk, oznaczonej jako działki ew. Nr 255, 288, 322, 324 i 362 przez udzielenie zezwolenia na przebudowę linii elektroenergetycznej SN od odgałęzienia Wsola 1 do węzła Kamińsk

11‑06‑2019 08:44:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Kowala obręb Huta Mazowszańska, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 529, poprzez udzielenie zezwolenia w celu wykonania prac budowlano - montażowych związanych z budową gazociągu ś/nPE DN 63mm pod dnem rowu na głębokości 1m

07‑06‑2019 12:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Przytyk obręb Zameczek Kolonia, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 162/2, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci odcinka napowietrznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia

07‑06‑2019 12:43:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Jedlińsk, gmina, Jedlińsk , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 482, przez udzielnie zezwolenia na wykonanie prac budowlano - montażowych związanych z przebudową linii napowietrznej średniego napięcia 15kV

07‑06‑2019 12:35:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: regulacji wód i kształtowaniu koryt cieków naturalnych, przebudowy rowów melioracyjnych wraz z likwidacją rowów istniejących, likwidacji zbiorników wodnych, wykonania obiektów mostowych, przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonania innych robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Iłżanki oraz Krępianki, projektowych do realizacji w ramach inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”

07‑06‑2019 12:04:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk na terenie gminy Przytyk

04‑06‑2019 14:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 176 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 18
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  14‑12‑2004 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: bjarzebski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑12‑2004 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2019 11:36:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie