Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej


Zdjęcie osoby Zbigniew Dziubasik
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Dziubasik
Tytuł:
Radny
Email:
zbyszekdziubasik@o2.pl
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Radny z okręgu miasto Pionki i gmina Pionki od 1998r przez cztery kolejne kadencje.

W obecnej V kadencji Rady Powiatu pracuje w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W IV kadencji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Zatrudniony w Regionie Ziemia Radomska NSZZ "Solidarność", od 2000r pełni tam funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu a także sekretarza i skarbnika. Interesuje się polityką i sprawami społecznymi, historią, muzyką. Żonaty, troje dzieci, dwoje wnuczków. Jest domatorem, wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi, lubi czytać. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 13 grudnia 1981r internowany. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczony również Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, medalami: Zasłużony dla Powiatu Radomskiego i Zasłużony dla Miasta Pionki. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, oraz Rady Społecznej przy SPZZOZ w Pionkach. Dyżur: Pionki ul. Sienkiewicza 40, środa 19:00 - 20:00 tel. kom. 607 734 731
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Roman Frąk
Imię:
Roman
Nazwisko:
Frąk
Tytuł:
Radny
Telefon:
(048) 3655801
Fax:
(048) 3655807
Opis:
Radny z okręgu Zakrzew - Przytyk - Wolanów w latach 2002-2006 oraz obecnej kadencji Rady Powiatu. Członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W latach 1990 - 2002 był radnym gminy Zakrzew, pełnił funkcję członka zarządu, był delegatem Sejmiku Samorządowego Województwa Radomskiego.
Posiada tytuł magistra inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska w zakresie Zarządzanie oraz Zarządzanie kryzysowe.
Pracował na stanowisku dyrektora Spółki i Klubu Sportowego Radomiak, był dyrektorem Biura Senatorskiego Senatora Stanisława Karczewskiego.
Aktualnie zatrudniony w MPK w Radomiu Sp. z o.o. na stanowisku Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.
Żona Grażyna prowadzi działalność gospodarczą, córka Sylwia jest mężatką a córka Małgorzata studiuje medycynę na kierunku lekarskim.
Interesuje się polityką społeczną, ochroną środowiska, sportem i motoryzacją.
Pełni dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca w:
Urzędzie Gminy Przytyk w godzinach 14:00 do 15:00
Urzędzie Gminy Zakrzew w godzinach 15:30 do 16:30
Do dyspozycji Państwa po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 509 031 225
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Krzysztof Kozera
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Kozera
Tytuł:
Radny
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Radny od pięciu kadencji z Iłży, w drugiej był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Członek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Studia pedagogiczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. . Dyrektor Domu Kultury w Iłży. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz Miasta i Gminy Iłża, animator kultury, przewodniczy gminnemu Zrzeszeniu LZS. Uhonorowany odznaką "Zasłużony Działacz Kultury". Interesuje się sztuką, teatrem i sportem. Rodzina to żona Kazimiera nauczycielka oraz synowie Tomasz i Piotr. Dyżur: Iłża, Urząd Miasta, pok. nr 2, poniedziałek 14:00 - 16:00

tel. kom. 506 283 725

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Wincenty Florian Lipka
Imię:
Wincenty Florian
Nazwisko:
Lipka
Tytuł:
Radny
Opis:

Wincenty Lipka, urodził się w Kozłowie, tu także ukończył szkołę podstawową. Dalszą edukację rozpoczął w Radomiu, ZSZ Nr 2 i Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Po maturze odbył 3-letnią służbę wojskową w Marynarce Wojennej w tym 2 lata na Akademii Marynarki Wojennej.

Dalszą naukę kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, studia podyplomowe Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej.

W Lublinie ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami.

Mam ukończone również Studium Pomocy Psychologicznej, Szkołę Praw Człowieka i Sztukę Negocjacji.

Pracował na stanowiskach; brygadzisty, kierownika, wójta, prezesa spółdzielni mieszkaniowej, sekretarza urzędu gminy.

Żonaty od ponad 35 lat, żona, dwie dorosłe córki i dwóch wspaniałych wnuków Miłosz i Igor.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdzisław Sylwester Mroczkowski
Zdjęcie osoby Zdzisław Sylwester Mroczkowski
Imię:
Zdzisław Sylwester
Nazwisko:
Mroczkowski
Tytuł:
Radny
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Zdzisław Mroczkowski - radny ze Skaryszewa I, II, IV i V kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem Zasłużony dla Powiatu Radomskiego. Laureat wielu prestiżowych nagród. Społecznik, miłośnik sportu. Jest właścicielem firmy "MAMBA", produkującej wyroby wędliniarskie. Żona Jadwiga, dwie córki: Emilia i Katarzyna, wnuk Adam.

Kontakt dla mieszkańców: tel. 605 340 438 lub e-mail: zdzislawmroczkowski@op.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Tadeusz Nowicki
Imię:
Tadeusz
Nazwisko:
Nowicki
Tytuł:
Radny
Telefon:
(048) 3655801 wew. 121
Fax:
(048) 3655807
Opis:

Tadeusz Nowicki urodzony 22 września 1941r. w miejscowości Sucha gmina Pionki. Wykształcenie wyższe mgr nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radnym powiatu radomskiego nieprzerwanie od 1998 roku z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bieżącej kadencji wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Miejsko - Gminnego OSP w Pionkach i Prezesem OSP w swojej rodzinnej wsi Sucha. Pełni także społecznie funkcje w Polskim Związku Łowieckim i Polskim Związku Pszczelarskim.

Jako wieloletni radny powiatu między innymi wydatnie przyczynił się do rozpoczęcia budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Pionkach, zmodernizowania i powstania nowych dróg na terenie miasta i gminy Pionki.

Żona Maria - emerytowany Dyrektor Szkoły, z którą w 2015 roku obchodzić będzie 50 - lecie szczęśliwego związku małżeńskiego.

Córka Agata - magister pedagogiki - Dyrektor Generalny Niepublicznych Placówek Oświatowych w Warszawie.

Syn Paweł - magister informatyki - Dyrektor dużej polskiej informatycznej spółki akcyjnej w Warszawie.

Wnuki Maciej - prawnik, Bartek - student prawa, Julia - studentka pedagogiki i zarządzania, Zuzia i Maja uczennice gimnazjum.

Sucha 22, w miejscu zamieszkania przyjmuje zainteresowanych na bieżąco.

tel. kom. 600 200 307

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Ewa Pasternak
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Pasternak
Tytuł:
Radna
Opis:

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Lekarz internista, specjalista Medycyny Rodzinnej i Reumatologii. Od 32 lat mieszka i pracuje w Iłży. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika GSPZPOZ w Iłży, w którym pracuje także jako lekarz rodzinny. Prywatnie mężatka, dwoje dzieci, czworo wnucząt.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Waldemar Trelka
Imię:
Waldemar
Nazwisko:
Trelka
Tytuł:
Radny
Telefon:
Telefon: 48 3655801 wew. 104
Fax:
Fax: 48 3655807
Opis:

Waldemar Trelka

Wicestarosta Radomski w latach 2010 - 2013. Absolwent Centrum Kształcenia Kadr Administracji Rządowej i Samorządowej. Ukończył Studia Podyplomowe z Zarządzania Administracją Publiczną. Był dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu. W Radzie Powiatu pełni funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość", reprezentuje Klub w Kapitule Medalu "Zasłużony dla Powiatu Radomskiego".

Jest Pełnomocnikiem "Prawa i Sprawiedliwości" w Powiecie Radomskim. W 1990 roku wywalczył indywidualny tytuł Mistrza Polski w zapasach. Ukończył studia trenerskie. Interesuje się sportem, historią i polityką. Czynnie uprawia sport, jest miłośnikiem turystyki górskiej. Jest żonaty, żona Małgorzata jest nauczycielką, pracuje w PSP w Mazowszanach, ma dwie córki Agatę i Katarzynę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Marian Wikło
Przewodniczący Komisji
Zdjęcie osoby Marian Wikło
Imię:
Marian
Nazwisko:
Wikło
Tytuł:
Radny
Telefon:
48 3655801 wew. 121
Fax:
48 3655807
Opis:

Marian Wiko. Radny II, IV i V kadencji. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz członek Komisji Rewizyjnej. Wykształcenie średnie techniczne, żonaty, ma czworo dzieci. Prowadzi 9-cio hektarowe gospodarstwo rolno-leśne. Uzyskał mandat radnego w okręgu Jedlińsk-Jastrzębia po raz trzeci. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną. W latach 1998-2002 był przewodniczącym Rady Gminy w Jastrzębi. Jest członkiem GKRPA w Jastrzębi i stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Owadowie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  29‑12‑2010 13:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  29‑12‑2010 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2014 12:12:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie