Komunikaty


Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w miejscowości Młodocin Większy gmina Wolanów powiat radomski województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1111 o powierzchni 0,1600 ha

27‑10‑2017 07:55:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w miejscowości Polany gmina Wierzbica powiat radomski województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 263 o powierzchni 0,0500 ha, 264/1 o powierzchni 0,2200 ha stanowiące użytek Bi - inne tereny zabudowane

27‑10‑2017 07:48:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie 291/2017 Prezydenta miasta Radomia zawiadamiające, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

23‑10‑2017 08:58:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w miejscowości Studzienice gmina Przytyk powiat radomski województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 365/1 o powierzchni 0,0900 ha, 365/2 o powierzchni 0,3700 ha oraz 385/2 o powierzchni 0,1000 ha

11‑10‑2017 11:55:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego

10‑10‑2017 13:38:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego budynku dawnej willi Dyrektora Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach

09‑10‑2017 11:47:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie składania wniosków dot. udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bieniędzice, gm. Wolanów, znak sprawy: GKN.III.6821.28.2016

28‑09‑2017 09:28:48

GKN.III.6821.28.2016

STAROSTA RADOMSKI

działając na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.703) w ślad za ostateczną  decyzją Starosty Radomskiego z dnia 30 maja 2017 roku znak: GKN.III.6821.28.2016 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bieniędzice gmina Wolanów, informuje, iż termin do składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a w/w ustawy upływa z dniem 30  listopada  2018 roku.

Wniosek winien zawierać:

 • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a, czyli osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej
 • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie, o których mowa w art.6a
 • wskazanie adresu do doręczeń
 • dowody potwierdzające spełnianie warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
 •  
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie składania wniosków dot. udziału we wspólnocie gruntowej wsi Krzyszkowice, gm. Przytyk, znak sprawy: GKN.III.6821.27.2016

28‑09‑2017 09:23:24

GKN.III.6821.27.2016

STAROSTA RADOMSKI

działając na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.703) w ślad za ostateczną  decyzją Starosty Radomskiego z dnia 12 lipca 2017 roku znak: GKN.III.6821.27.2016 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Krzyszkowice gmina Przytyk, informuje, iż termin do składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a w/w ustawy upływa z dniem 15 grudnia  2018 roku.

Wniosek winien zawierać:

 • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a, czyli osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej
 • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie, o których mowa w art.6a
 • wskazanie adresu do doręczeń
 • dowody potwierdzające spełnianie warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie składania wniosków dot. udziału we wspólnocie gruntowej wsi Owadów, gm. Jastrzębia, znak sprawy: GKN.III.6821.29.2016

25‑09‑2017 14:20:29

GKN.III.6821.29.2016

STAROSTA RADOMSKI

działając na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.703) w ślad za ostateczną  decyzją Starosty Radomskiego z dnia 12 lipca 2017 roku znak: GKN.III.6821.29.2016 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Owadów gmina Jastrzębia, informuje, iż termin do składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a w/w ustawy, upływa z dniem 31 października 2018 roku.

Wniosek winien zawierać:

 • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a, czyli osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej
 • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie, o których mowa w art.6a
 • wskazanie adresu do doręczeń
 • dowody potwierdzające spełnianie warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie składania wniosków dot. udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bartodzieje, gm. Jastrzębia, znak sprawy: GKN.III.6821.30.2016

25‑09‑2017 13:58:11

GKN.III.6821.30.2016

STAROSTA RADOMSKI

działając na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.703) w ślad za ostateczną  decyzją Starosty Radomskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku, znak: GKN.III.6821.30.2016, o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bartodzieje gmina Jastrzębia, informuje, iż termin do składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a w/w ustawy, upływa z dniem 31 października 2018 roku.

Wniosek winien zawierać:

 • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a, czyli osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej
 • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie, o których mowa w art.6a
 • wskazanie adresu do doręczeń
 • dowody potwierdzające spełnianie warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  14‑12‑2004 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: bjarzebski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑12‑2004 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2017 07:57:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie