Organizacje pozarządowe - współpraca


Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Marian Oleszczuk

tel . (48)3655801 wew. 117
pokój nr 107
Godz. Pracy:
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00

Komunikat z załącznikamiSprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariaciew z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późn. zm.) na 2019 rok

05‑10‑2018 10:36:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Starosty Radomskiego w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok

28‑08‑2018 08:14:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

28‑03‑2018 07:46:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

18‑01‑2018 10:45:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

18‑01‑2018 10:43:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

14‑12‑2017 09:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w roku 2018

13‑12‑2017 13:47:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

06‑12‑2017 09:38:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2018 roku na terenie powiatu radomskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

01‑12‑2017 09:04:54

Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 446/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., w wyniku otwartego konkursu ofert, dokonał wyboru organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin,

której zostanie powierzone prowadzenie w 2018 roku trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2017.2030).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 182 178,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem 00/100 złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 70 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  17‑02‑2011 11:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  17‑02‑2011 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2018 10:37:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie