Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy w powiecie radomskim


Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy w powiecie radomskim, województwo mazowieckie.

 

Ruchy masowe ziemi określone zostały w art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), jako powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Ustawa ta wskazuje starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach (art. 110 a). Sposób ustanawiania ww. terenów oraz metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji, a także zakres, sposób prowadzenia, formę i układ rejestru został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840).

Lokalizacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk przedstawiono na fragmentach map topograficznych, które zawierają karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk.

Aktualnie Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują stanowią:

- „Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Gminy Jedlińsk” oraz „Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Miasta i Gminy Iłża”

- wykaz kart dokumentacyjnych osuwisk,

- wykaz kart dokumentacyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi,

Jednocześnie Karty Rejestracyjne Osuwisk i Terenów Zagrożonych oraz  mapy w skali
1:10 000 z lokalizacją osuwisk i terenów zagrożonych zgromadzone są w ogólnodostępnej bazie „Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”.

Z danymi o lokalizacji osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi można zapoznać
się na stronie:  https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/123/aplikacja.html

W związku z powyższym aby mieć kompleksową informację nt. miejsc występowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w granicach powiatu radomskiego, należy korzystać z informacji przedstawionych poniżej - rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi i z bazy SOPO.

 

Komórka prowadząca:

Wydział, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawa prawna:

art 110a, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

Opis:

Rejestr zawiera karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz karty rejestracyjne (dokumentacyjne) osuwisk.

Udostępnienie:

pok. 217, tel. 48 381 50 52

 

 

gmina Iłża

24‑07‑2019 13:05:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

gmina Gózd

29‑12‑2020 11:23:51
Na terenie gminy Gózd nie stwierdzono żadnego osuwiska, nie wyznaczono również terenów zagrożonych ruchami masowymi
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

gmina Zakrzew

29‑12‑2020 11:28:00
Na terenie gminy Zakrzew nie stwierdzono żadnego osuwiska, nie wyznaczono również terenów zagrożonych ruchami masowymi
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

gmina Jastrzębia

29‑12‑2020 11:47:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

gmina Wolanów

29‑12‑2020 11:48:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  24‑07‑2019 13:03:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  24‑07‑2019 13:03:26
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2020 11:49:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie