Bezpośrednie numery telefonów


Bezpośrednie numery telefonów:

 

Sekretariat Starosty

48 38 15 001

Sekretariat Wicestarosty

48 38 15 004

Sekretarz Powiatu

48 38 15 002

Skarbnik Powiatu

48 38 15 009

 

Zespół Radców Prawnych

48 38 15 018

 

Przewodniczący Rady Powiatu

48 38 15 012

Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu - Kierownik

48 38 15 013

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

48 38 15 097

 

48 38 15 098

 

Pełnomocnik Ochrony

48 38 15 021

 

Biuro Kadr i Szkoleń

 

Kierownik 48 38 15 014
  48 38 15 055
 

Wydział Budownictwa i Architektury

Dyrektor

48 38 15 020

Informacja i dzienniki budowy

48 38 15 019

wydawanie pozwoleń i obsługa zgłoszeń

48 38 15 085

48 38 15 086

48 38 15 087

48 38 15 088

48 38 15 089

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor


Kierownik Oddziału Rejestracji Pojazdów
 

Kierownik Oddziału Praw Jazdy

48 36 55 801 wew. 170

 

48 36 55 801 wew. 163 
 

48 38 15 024

odbiór, wydawanie i wymiana praw jazdy, dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających kwalifikacje

48 38 15 091

rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie pojazdów

48 38 15 092

48 38 15 090

zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami; kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania lekarskie

48 38 15 093

zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych; przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów; przyjmowanie zawiadomień o dokonaniu montażu instalacji gazowej; zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

48 38 15 094


licencje na wykonywanie transportu drogowego; zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu; zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów

odbiór dowodu rejestracyjnego


48 36 55 801 wew. 175
 

 


48 36 55 801 wew. 166

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Dyrektor

48 38 15 031

Kierownik

48 38 15 033

Kierownik Działu Ewidencji Gruntów i Budynków

48 38 15 032

Ewidencja Gruntów i Budynków

48 38 15 036

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik

48 38 15 035

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

48 38 15 034

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Mapy

48 38 15 037

 

Wydział  Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Dyrektor

48 38 15 029

Kierownik Refereatu / ochrona powietrza

48 38 15 030

leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody

48 38 15 054

gospodarka wodna / geologia

48 38 15 052

karty wędkarskie / gospodarka odpadami

48 38 15 056

 

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

 Dyrektor

48 38 15 008

 

48 38 15 053

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor

48 38 15 025

Kierownik

48 38 15 084

 

48 38 15 083

48 38 15 082

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor

48 38 15 026

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dyrektor

48 38 15 027

 

48 38 15 028

stowarzyszenia 48 38 15 016
 

Wydział Organizacji i Nadzoru

Dyrektor

48 38 15 010

 

48 38 15 011

skargi, wnioski, rejestr zarządzeń Starosty

48 38 15 058

 

Wydział Inwestycji
Dyrektor

48 365 58 01

wew. 192

Informatycy                                                                             

48 38 15 006
zamówienia publiczne                                                                                                  48 38 15 059
 

Wydział Finansowy

Dyrektor

48 38 15 017

Oddział Finansowo - Księgowy

48 38 15 057

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24

Dyrektor

48 36 53 045

Kancelaria / Faks

48 38 15 060

Zespół zamówień publicznych i inwestycji / Zespół utrzymania dróg i mostów

48 38 15 061

Księgowość

48 38 15 062

Zespół inżynierii ruchu i ochrony pasa drogowego

48 38 15 063

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Marywilska 4a

Kancelaria

721 302 614

W sprawach prowadzonych przez PINB w Radomiu 

721 302 616

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Mazowieckiego 7

Dyrektor

48 38 15 067

 

48 38 15 068

 

48 38 15 069

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mazowieckiego 7

Sekretariat

48 38 15 070

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej

48 38 15 071

wew. 200, 302

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej

48 38 15 074

wew. 305

Zespół Finansowo – Księgowy

48 38 15 072

wew. 202, 303

Główny Księgowy

48 38 15 073

wew. 304

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

48 38 15 075

wew. 306, 311

Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych

48 38 15 096

wew. 310

Psycholog

48 38 15 070

wew. 308

Główny Specjalista

48 381 50 70 

wew. 201

Specjalista ds. Kadr

48 381 50 70    

wew. 201

Samodzielne stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych

48 381 50 70    

wew. 307

 

 

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  18‑09‑2015 12:25:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  18‑09‑2015 12:25:24
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2023 07:41:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie