Nadawanie mapie cech dokumentu


Dział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-5

Nazwa procesu
KP-26 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Nazwa pełna
Nadawanie mapie cech dokumentu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 tekst jednolity z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 z 2004 r., poz. 333)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz 1635 z 2006 r.)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Radomskiego nr 359/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych opłat za usługi związane wykonaniem reprodukcji materiałów z PODGiK


Opis, forma załatwienia
 • Jeśli nadanie mapie cech dokumentu wymaga wprowadzenia stosownej zmiany w rejestrze ewidencji gruntów, w pok. 206 dostępny jest wniosek łączący wprowadzenie zmiany z późniejszym nadaniem mapie cech dokumentu. W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.
 • Odbiór map może być dokonany osobiście przez wnioskodawcę w pok. 206 w terminie uzgodnionym przy składaniu dokumentacji lub za pośrednictwem doręczycieli/poczty.


Wymagane dokumenty

Wniosek składa właściciel, osoba fizyczna lub prawna, w której władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które mają interes prawny w tym zakresie.

Opłaty
Opłata za nadanie mapie cech dokumentu upoważniającego do dokonywania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym (zgodna z w/w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury):

 • za pierwszy egzemplarz - 14,00 PLN
 • za każdy następny egzemplarz - 3,00 PLN
  Opłaty wnoszone są na konto Starostwa Powiatowego w Radomiu w kasie - pok.133 lub ul. Graniczna 24 pok. 208 oraz w SGB-Bank SA O/Radom 70206010542006650020720063 .
  Druk opłaty dostępny jest w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24 - pok.206, I piętro.  Miejsce załatwienia sprawy
  Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 206, I piętro, tel (048) 36-55-801 wew. 406 w godzinach pracy urzędu

  Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

  Termin odpowiedzi
  7 dni

  Tryb odwoławczy
  Nie dotyczy
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 08:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2013 08:41:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie