Zmiana danych w rejestrze ewidencji gruntów


Dział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-33

Nazwa procesu
KP-26 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Nazwa pełna
Zmiana danych w rejestrze ewidencji gruntów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027), ustawa z dnia 9 września 2000r.o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 z 2000 r. poz. 960 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 454)Wymagane dokumenty

1/ Wniosek składa właściciel lub władający, a w odniesieniu do gruntów państwowych lub samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części. 2/ Załączniki : 1. W przypadku zmiany właściciela - dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Żeromskiego 43/45; prawomocne postanowienie z Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny, ul. Struga 63; akt notarialny) 2. w przypadku zmiany lub błędu w zapisie nazwiska - kserokopia z dowodu osobistego lub aktu małżeństwa lub decyzja o zmianie nazwiska 3. w przypadku niezgodności danych ewidencyjnych z dokumentami prawnymi - mapa do celów prawnych z wykazem zmian gruntowych wraz z aktualnym odpisem z Księgi Wieczystej (zakup - Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Radomiu, ul. Żeromskiego 43/45 ) 4. w przypadku zmiany sposobu użytkowania działki - wykaz zmian gruntowych (okresowa weryfikacja danych w operacie ewidencji gruntów) Dokumenty wymienione w pkt. 3-4 wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie wnioskodawcy.

Opłaty
Zwolnione z opłaty

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Oddział Geodezji i Kartografii, ul. Graniczna 24, pok. 206, I piętro, tel. (048) 36-55-801 wew. 406 w godzinach pracy urzędu

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Termin odpowiedzi
Jeden miesiąc lub 2 miesiące w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy
W przypadku zmiany właściciela lub nazwiska - nie dotyczy. W przypadku decyzji orzekającej o zmianie w operacie ewidencji gruntów służy stronie prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.

Uwagi
" W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu " W przypadku zmiany właściciela lub nazwiska wnioskodawca zawiadamiany jest o wprowadzeniu zmiany za pośrednictwem doręczycieli/poczty " W przypadku mapy do celów prawnych, zmiany sposobu użytkowania lub klasoużytku wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów poprzedzone jest wydaniem decyzji orzekającej o wprowadzeniu zmiany " Wszelkie niezbędne informacje można ponadto uzyskać pod numerami telefonów: (048) 36-55-801 wew. 401 do 406

Wniosek - zgloszenie zmiany danych objetych ewidencja

10‑10‑2013 09:31:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2013 09:31:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie