Ustanawianie i wygaszanie prawa trwałego zarządu


Dział tematyczny
Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-25

Nazwa procesu
KP-19 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Radomskiego

Nazwa pełna
Ustanawianie i wygaszanie prawa trwałego zarządu

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 261 poz.2603 z 2004 roku z późn.zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz.U. Nr. 98, poz.1071 z 2000 roku z późn.zm.).

Wymagane dokumenty
  • Wniosek składa jednostka organizacyjna z oznaczeniem nieruchomości wg katastru
Załączniki :
  1. plan geodezyjny
  2. wypis z rejestru gruntów
  3. aktualny odpis z księgi wieczystej
  4. cel na jaki nieruchomość będzie wykorzystywana

dokumenty wymienione w pkt.1-2 można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci – oddział Katastru ul. Graniczna 24 pok.206 i Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Graniczna 24, pok.008


Opłaty
Nie dotyczy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Oddział Gospodarki Nieruchomościami Nierolnymi,
ul. Graniczna 24, pok.303, 305,
tel. (048) 36-55-801 wew. 408 lub 409

w godzinach pracy urzędu


Miejsce złożenia dokumentacji: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Kancelaria pok.21 (parter)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości

Termin odpowiedzi
Jeden miesiąc lub dwa miesiące w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy
W przypadku nieruchomości będących własnością Skarbu państwa służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W przypadku nieruchomości będących własnością powiatu Radomskiego służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Zarząd Powiatu w Radomiu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  10‑10‑2013 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:59:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie