Wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntówDział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja
Numer karty usług
KU-29

Nazwa procesu
KP-26 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Nazwa pełna
Wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101z 2002 r., poz. 926 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U z 2014r. poz. 917)Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - wzór wniosku - załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U z 2014r. poz. 917).

Wniosek składa właściciel, osoba fizyczna lub prawna, w której władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które mają interes prawny w tym zakresie.

Opłaty
Opłata za wykonanie wyrysu z operatu ewidencyjnego (zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne) wynosi:

 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego z 1 jednostki rejestru gruntów - 140,00 PLN
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego z 1 jednostki rejestru gruntów - 150 PLN
 • Wyrys z mapy ewidencyjne w postaci dokumentu elektronicznego z 1 jednostki rejestru gruntów - 105,00 PLN
 • Wyrys z mapy ewidencyjne w postaci dokumentu drukowanego z 1 jednostki rejestru gruntów - 110,00 PLN

Opłatę pobiera się przed udostępniam materiału zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z art. 40 d ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.


Opłaty wnoszone są na konto Starostwa Powiatowego w Radomiu w kasie - pok.133 lub ul. Graniczna 24 pok. 208 oraz ING Bank Śląski S.A. nr 44 1050 1793 1000 0090 3054 1586 .
Druk opłaty dostępny jest w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok.206, I piętro.

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Oddział Geodezji i Kartografii, ul. Graniczna 24, pok. 206, I piętro, tel. (048) 36-55-801 wew. 406 w godzinach pracy urzędu

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Termin odpowiedzi
14 dni

Tryb odwoławczy
W zakresie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W zakresie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi służy skarga do Sądu Administracyjnego
Uwagi
 • W przypadku niezgodności numeracji działki lub jej powierzchni między częścią opisową a częścią kartograficzną ewidencji gruntów w miejsce wyrysu z ewidencji gruntów winna być wykonana mapa własnościowa prostująca te rozbieżności.
 • W przypadku konieczności wcześniejszego wprowadzenia zmiany w rejestrze ewidencji gruntów, dostępny jest w pok. 206 wniosek łączący wprowadzenie zmiany i wykonanie wyrysu. Termin realizacji wyrysu w tym przypadku wynosi 14 dni od daty wprowadzenia zmiany.
 • W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.
 • Odbiór wyrysu może być dokonany osobiście przez wnioskodawcę w pok. 206 w uzgodnionym przy składaniu wniosku terminie.

  Przy składaniu wniosku należ wskazać miejsce odbioru dokumentów. Wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres dokonywane jest odpłatnie.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2015 09:06:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie