Ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i kraj


Dział tematyczny

Nieruchomości, Geodezja

Numer karty usług
KU-23

Nazwa procesu
KP-19 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Radomskiego

Nazwa pełna
Ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujace administrację publiczną (tekst jednolity Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz.2603 z 2004r. z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty
  • Wniosek - składa właściciel gruntów lub jego następca prawny
  • Dokument potwierdzający prawo własności do przejętego gruntu na dzień 31 grudzień 1998 r. (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi)
  • W przypadku spadkobierców wymagane jest złożenie postanowienia sądowego o nabyciu praw do spadku
  • Decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nabycie gruntów


Opłaty

Brak

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Oddział Gospodarki Nieruchomościami Nierolnymi,
ul. Graniczna 24, pok.303, 305,
tel. (048) 36-55-801 wew. 408 lub 409

w godzinach pracy urzędu

 

Miejsce złożenia dokumentacji: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Kancelaria pok.21 (parter)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Termin odpowiedzi
Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
- opłata skarbowa - zwolnienie

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  10‑10‑2013 09:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑10‑2013 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:53:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie